Ved bestilling af stand betales standlejen forud.
Endvidere afregnes der 8% eksl. moms (10% inkl. moms) af standens omsætning.
Vi refunderer ikke standlejen.
Standlejen gælder fra første dag i måneden til sidste åbningsdag i måneden kl. 12.00.

Prisen for leje er afhængig af, hvor mange kvadratmeter du ønsker, eller om det skal være en reol, vitrineskab, tøjstativ m.v. Kontakt personalet i butikken for oplysninger om priser på vores forskellige gulvstande eller læs mere under “priser”.

Alle standlejere modtager en opgørelse over salget fra den 1. til sidste åbningsdag i måneden. Opgørelsen sendes via mail den 12. i måneden, som kommer til udbetaling den 15. i måneden. (Såfremt den 15. i måneden ligger i en weekend eller en helligdag, vil du først kunne se pengene på din konto, den først kommende hverdag). Der kan for komme forsinkelser alt efter, hvilken bank der bruges.

Følgende varer må IKKE sælges eller bruges på standen:

Fødevarer (Multishops godkendt af fødevarestyrelsen. Nogle fødevarer kan sælges i butikken, såfremt man selv er registreret hos fødevarestyrelsen med Smiley Ordning)

Ulovligt kopierede produkter, alkohol, tobak, våben, farlige materialer, pornografisk materiale

Multishops forbeholder sig retten til at fjerne produkter eller varer, som ikke må sælges i butikken.

Lejeperioden forsætter helt automatisk, hvis du ikke selv opsiger det lejede. Ved opsigelse skal det lejede være tømt og rengjort sidste åbningsdag i måneden inden kl. 12.00. Det er vigtigt, at lejer ikke tager prismærker af, da butikkens personale har ret til at kontrollere varerne, inden de tages med hjem. Lejer er selv ansvarlig for at få alle ting fra standen med. Som erhvervsdrivende kan du få tilsendt en faktura på lejen (du skal du selv gøre opmærksom på dette). ALLE standlejere kan opsiges af Multishops uden yderligere begrundelse med 1 dags varsel.

Er standen ikke tømt ved endt lejeperiode, vil multishops fjerne den, og der vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr. for tømningen. De tømte varer vil blive opbevaret uden sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive fjernet.

Lejeperioden fortsætter automatisk. Det er derfor vigtigt at informere Multishops, hvis man IKKE ønsker at forlænge sin lejeperiode. Dette skal ske via mail på multishops@outlook.dk

Alle lejere er ansvarlige for, at affald bliver fjernet, og at standen er pæn og ordentlig.

Alle varer skal have prismærkning, som udleveres af Multishops gratis. Varer uden mærker vil blive opbevaret i 14 dage, hvorefter de vil blive fjernet.

Alt tyveri er lejers egen risiko og vil ikke blive erstattet af Multishops. Butikken har overvågning, samt alarm. Skulle nogle af produkterne blive ødelagt, kan Multishops ikke blive holdt ansvarlig for dette.

Sælger indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og udarbejde tillæg i disse vilkår.

Alle dine oplysninger behandles fortroligt.

Multishops er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte varer. Multishops har retten til at benytte butiksdetektiver, overvågning og alarm. Vi er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din erhvervsforsikring (HUSK AT GIVE BESKED TIL DIT FORSIKRINGSSELSKAB). Som privatperson dækker din indboforsikring normalvis. Dog opfordrer Multishops til, at du kontakter dit forsikringsselskab, samt får det på skrift fra dem.